18 kinderen en hun ouders uit de zes kernen van de Sint Elisabethparochie bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. De twee Eerste Heilige Communievieringen vinden plaats op 7 juni in Raamsdonksveer en 14 juni in Hank.
Na de informatieavond op 7 januari waarin de ouders uitgebreid geïnformeerd werden over het nieuwe traject, dat pastoor Ceriani als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie vanaf dit jaar gaat volgen.
Was het afgelopen zaterdag zover de eerste bijeenkomst. Een catechese bijeenkomst van ongeveer 45 minuten voor zowel de ouders, als de kinderen die zich hebben aangemeld voor hun Eerste Heilige Communie. De kinderen kregen in de bij-sacristie ‘les’ van pastoor Ceriani en pastoraal werker Kees Waas en de ouders in het parochiecentrum van Diaken Egbert Bornhijm.
Spannend is het zo’n eerste keer en daarom begonnen we met de kinderen, na het woord van welkom door Willy.  Met een voorstelrondje doen wat is je naam? In welke groep zit je? En op welke school? Gevolgd door een klapspelletje, je naam hard opzeggen en de lettergrepen klappen. Degene met de langste naam om te klappen was de Pastoor FE DE RI CO! Pastoor Federico Ceriani nam het hierna van Willy over en ze gingen met het communieproject ‘Mijn Eerste Heilige Communie’ werken. Bladzijde 1 mochten ze invullen, de naam, wanneer ben je jarig? Hoe heten je vriendjes, vriendinnetjes? Ook gingen we het maken van het kruisteken oefenen en we baden het Onze Vader. De tijd vloog voorbij.
De ouders, kregen bij binnenkomst een bakje koffie/thee van Maria. En na de voorstelronde gingen ook zij aan de slag met het communieproject, ze lazen o.a. de verhalen, ’Het geschenk van God’, ‘God roept’, en behandelde in kleine groepjes een vijftal vragen over de doorgenomen teksten.
Aansluitend werden de ouders en de kinderen verwacht in de kerk voor de eucharistieviering. Willy had voor de kinderen een kindernevendienst voorbereid, waar ze even een klein wiebelmoment hadden met ranja en een snoepje. En naar het verhaal over de doop van Jezus luisterde, mochten kleuren en de cijfertjes volgen om te kijken wat Johannes zag, toen hij Jezus doopte.

De volgende kinderbijeenkomst is op 30 januari 18.30 uur.
Tweede bijeenkomst als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

Deze keer was de bijeenkomst alleen voor de communicanten op 30 januari van 18.30 t/m 20.00 uur.

Na het woord van welkom, begonnen we met het maken van het kruisteken en baden we het Onze Vader. Deze hadden ze thuis goed geoefend! Dat was te merken, hoewel het bidden nog niet helemaal gelijktijdig verliep. Ging het verder al heel goed, en er waren zelfs al kinderen die het uit hun hoofd mee konden bidden. We maakte ook nog een puzzel met het Onze Vader, op 8 vellen papier stond een klein stukje tekst van het Onze Vader. Acht kinderen hielden deze door elkaar vast en de overige kinderen moesten deze kinderen in de juiste volgorde plaatsen. We waren trots op ze, want ook dit ging goed!

Pastoor Ceriani, nam het hierna van de dames van de werkgroep over. En nam nog enkele gebeden met de kinderen door. Onder andere het Weesgegroet, en het gebed tot je eigen Engelbewaarder.

Gevolgd door hoofdstuk 1, DE ZIEL.
Moeilijk hoor want hoe leg je kinderen uit wat de Ziel is?

Langzaam, stapje voor stapje met wat eenvoudige vragen.
1e Wat is het verschil tussen een steen en een plant? Groeit een steen op?
    Brengt een steen, vruchten voort?
2e Wat is het verschil tussen een plant en een dier? Kan een plant zich 
    verplaatsen? Kan een plant horen of zien?
3e Wat is het verschil tussen een dier en een mens? Een mens kan veel wat
    dieren ook doen, maar wat kan een mens nog meer?

Wij mensen hebben een lichaam dat kunnen we zien. Maar ook een Geest,
die Geest noemen we: Ziel. De ZIEL is onzichtbaar maar dankzij de ziel kunnen we o.a. denken, waarnemen en begrijpen. Volgens mij is het nu voor de meeste kinderen een beetje begrepen, en anders mogen ze gewoon nog een keertje uitleg aan pastoor Ceriani vragen!

Onder het genot van ranja en een snoepje luisterde de kinderen aansluitend naar de Bijbelverhalen, Het geschenk van God, en God roept!
En na nog even met de pastoor naar de godslamp in de kerk te hebben gekeken, was het de hoogste tijd om met de ouders mee naar huis te gaan.

Volgende bijeenkomst 15 februari is voor de ouders en de kinderen 18.00 uur in HANK!

Aansluiten is de kennismakingsviering ook in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk te Hank 19.00 uur.