Plets, plets, plats,
Kleuterkerk, in de St. Elisabeth parochie.
Zaterdag 12 oktober waren er weer de 2 kleuterkerkvieringen in de       St. Elisabeth parochie. Pastor Kees Waas opende de vieringen met het maken van het kruisteken, een kort gebed en een woord van welkom aan de aanwezige kinderen. Waarna we het danklied zongen. Tijdens het lied “kijk eens aan” werd met behulp van Natasja de vier kaarsjes aangestoken. Gevolgd door het lied van de doos.  Spannend is het voor de kinderen om erachter te komen, of ze kunnen voelen wat we deze keer in de doos verstopt hebben. De dames van de kleuterkerk probeerde de pastor te foppen door er de tweede keer iets anders in te verstoppen, maar daar trapte de pastor niet in!
Hierna las pastor Kees een boekje voor Plets, plets, plats! Het is herfst in het bos van eekhoorn, vogel en muisje. De wind waait… Hoei, hoei, hoei, de muis ritselt - maar wat is dat?!
Plets, plets, plats! Het is een jongetje dat door de plassen spettert. Hij zoekt kastanjes, eikels, nootjes en bladeren en neemt ze mee naar huis. Wat zou hij ermee doen? Eet hij ze op? Maakt hij er een nestje van? Of maakt hij kunst? De dieren gaan op onderzoek uit. Kunnen zij dat ook?
Hierna gingen de kinderen zoals de pastor zei ‘zelf kunst maken’ door een kleurplaat in te kleuren! Gevolgd door een kort kindergedichtje, waarna gezamenlijk het Wees gegroet Maria werd gebeden. Na het uitblazen van de vier kaarsjes, sloten we de viering af met waar we mee begonnen waren, het maken van het kruisteken. Tijd voor wat lekkers, voor alle kinderen was er nog een bekertje ranja met een eikeltje!
DANKJEWEL, dat jullie er waren.
Graag tot 21 december de Kerst-kleuterkerk!
Hank
Raamsdonksveer