Eerste kinderbijeenkomst als voorbereiding op
De Eerste Heilige Communie.

18 kinderen uit de parochiekernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie.  Die plaats vindt in
O.L.V. Hemelvaartkerk , te Raamsdonksveer op zondag 19 mei om 10.00 uur.

Nadat hun ouders al een keertje op bezoek waren geweest bij de pastoor en de dames van de werkgroep als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van hun kinderen, waren nu de a.s. communicanten zelf aan de beurt. De 1e kinderbijeenkomst was op donderdag 7 februari. De werkgroep werkt in de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie dit jaar met een geheel nieuw project, BLIJF DIT DOEN! En dit project bestaat uit zes bijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communieviering. Deze eerste bijeenkomst had als titel DE NAAM VAN GOD. We opende de eerste bijeenkomst met het maken van een kruisteken, en stelde ons aan elkaar voor door de namen te klappen. Daarna luisterde we naar Maria die het verhaal ‘De Naam van God’ voorlas aan de kinderen. Het verhaal over Mozes op een dag met zijn kudde aankomt bij een berg, de berg van God. Mozes ziet daar een doornstruik de vlammen slaan eruit, maar de struik verbrandt niet. Dan klinkt een stem uit de doornstruik, het is de stem van God. En Mozes krijgt een opdracht van God. Mozes durft daar nog geen ja op te zeggen. Hij wil zeker weten wie tot hem spreekt. En vraagt; hoe heet u? Wat is uw naam? Ik heet: IK ZAL ER ZIJN, zegt God. Dat is mijn Naam. Zo wil ik voor altijd heten. Daarna vertelde we de kinderen over de lange tocht die Mozes met het volk van Israël moest maken 40 jaar reizen door de woestijn. En ‘IK ZAL ER ZIJN’ was er dag en nacht. Overdag trok hij voor de mensen uit in een Wolk. ‘s Nachts ging Hij voor hen uit in een zuil van Vuur en gaf Hij licht in het donker. We sloten deze eerste bijeenkomst af met een gebed.

De volgende kinderbijeenkomst is op donderdag 28 februari, 18.30 uur.
dubbelklikken voor groter formaat
Tweede kinderbijeenkomst als voorbereiding op de eerste heilige Communie.

MANNA
was het thema van de tweede bijeenkomst.

We beginnen iedere bijeenkomst met het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken. Deze keer ook met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. Wat was de naam van God wisten ze het nog? En over de eigen naam waarom hebben ze deze naam van hun ouders gekregen, en wat betekent zijn of haar naam? Het huiswerk was goed gedaan!

Mopperpot, Willy had het met de kinderen over het feit, dat ze toch best heel goed kon mopperen op alles en op niets. En was nieuwsgierig werd er bij de kinderen thuis ook weleens gemopperd?  Ze mochten allemaal op een briefje iets opschrijven waar ze zelf over mopperde en deze in de Mopperpot stoppen. Zo werkte we naar het verhaal…een verhaal waarin ook flink werd gemopperd.

Maria las het verhaal ‘MANNA’ voor. Wat mopperde de mensen in het verhaal, ze hadden dorst, en honger… maar ‘IK ZAL ER ZIJN’ was er voor de mensen en ze kregen waar ze om vroegen 40 jaar lang, Manna noemde ze het brood dat ‘IK ZAL ER ZIJN’ hun te eten gaf. Over het verhaal stelde de pastoor vragen, en de kinderen bewezen dat ze goed meegelezen en geluisterd hadden. De pastoor vertelde over het Tabernakel en de Godslamp, Tijd om ze daar mee naar toe te nemen.

Na de pauze, waarin we lekkers kregen omdat Maria en haar man Harry al 50 jaar getrouwd waren. Hadden we het over bidden, moet je schreeuwen naar ‘IK ZAL ER ZIJN’ of juist fluisteren kan je ook in gedachte bidden? Wanneer mag je bidden? Als je boos bent? Als je verdrietig bent? Als je angstig bent? Of als je blij bent?

We sloten de 2e bijeenkomst af met een gebed.

De kennismakingsviering is op 9 maart om 19.00 uur, en

de volgende bijeenkomst is op donderdag 21 maart, 18.30 uur.
dubbelklikken voor groter formaat
Presentatie communicanten uit parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer
18 kinderen uit  de parochiekernen Geertruidenberg &  Raamsdonksveer stelden zich voor in een mooie presentatieviering en twee communicanten ontvingen tijdens deze viering het sacrament van het doopsel.

Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie, 18 kinderen zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 19 mei om 10.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste twee kinderbijeenkomst zijn al geweest. En tijdens de presentatie- uitlegviering afgelopen zaterdag 9 maart heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de O. L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer.

Dit jaar is er gestart met een nieuw voorbereidingsproject, BLIJF DIT DOEN heet het project. Voor de werkgroep heeft dit project een duidelijk begeleidersboek en voor de kinderen is er een deelnemerspakket dat bestaat uit een werkboekje, een vierwijzer, een kruisje en een fotolijstje. Praten en doen wisselen elkaar af in het project, het project bevat veel verschillende werkvormen. Bijbelverhalen nemen in het project een belangrijke plaats in. In het werkboek staan bij ieder Bijbelverhaal prachtige illustraties, heel geschikt om samen thuis te bekijken.  In zes bijeenkomsten werken we naar het grote moment de Eerste Heilige Communie. 

De voorganger van deze presentatie- uitlegviering en tevens doopviering was Pastoor van der Laer. Na de opening van de viering werden alle kinderen door de Pastoor uitgenodigd om naar voren te komen om zich voor te stellen. En met een kort rijmpje vertelde ze in het kort hun naam en  iets over zichzelf. Er kwamen ontzettend leuke en verassende rijmpjes voorbij.  Allemaal hadden ze thuis het fotolijstje van het project mooi versierd en voorzien van een mooie foto of tekening van zichzelf. Deze zijn in de kerk op de communiebanken geplaatst daar mogen ze blijven staan tot aan de Eerste Heilige Communie, zodat iedereen die in de kerk komt kan zien welke kinderen uit de parochiekernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg zich dit jaar voorbereiden voor hun Eerste Heilige Communie. Tijdens deze mooie presentatieviering diende Pastoor van der Laer het sacrament van het doopsel toe aan twee van de communicanten. Dit is altijd erg bijzonder omdat je dan op een leeftijd bent dat je al zelf antwoord kan geven op de vraag of je gedoopt wil worden en op je eigen benen kan staan als je het sacrament van het doopsel ontvangt. Van harte gefeliciteerd voor beide dames! De kinderen kregen gedurende de hele viering uitleg van Elly met behulp van kleine stukjes tekst. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Wat is bidden? En wat is geloven? Wanneer ga je staan? En waarom ga je staan? We hopen dat het bezoeken van een eucharistieviering in de kerk voor deze groep a.s. communicanten nu een stukje duidelijker is geworden.

Kinderkoor Tinter vrolijkte de viering op met muziek en leuke liedjes. Deze presentatieviering was alvast een voorproefje voor de communieviering zondag 19 mei 2019 om 10:00 uur.
dubbelklikken voor groter formaat
Huis van God.

3e Kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonksveer & Geertruidenberg.

We beginnen iedere bijeenkomst met een woord van welkom en het aansteken van de bidkaars. Gevolgd door het maken van het kruisteken. En dat gaat goed!
Deze  bijeenkomst gaan we het Onze Vader oefenen, eerst lezen we het een paar keer, en de pastoor legt bepaalde woorden uit de aanhef ‘Onze Vader’, en de woorden ‘Uw naam worde geheiligd’, en het woordje ‘Amen’. Daarna gaan we een spel met het Onze Vader spelen, op 8 vellen papier staat iedere keer een ander stukje tekst van het Onze Vader als een soort puzzel. Acht kinderen houden deze door elkaar vast en de overige kinderen moeten deze in de juiste volgorde plaatsen.

Maria leest het verhaal ‘Huis van mijn Vader’ voor aan de kinderen waarna de pastoor ze enkele vragen stelt over het verhaal. Want Maria en Jozef waren Jezus kwijt geraakt na de viering van het Joodse paasfeest in de tempel van Jeruzalem. Ook vroeg de pastoor zich af, zijn er onder jullie kinderen die weleens zoek geweest zijn? De pastoor vroeg ook aan de kinderen of ze al een beetje wisten wat er allemaal gebeurt in de kerk, dat wisten ze wel, het maken van het kruisteken, bidden, zingen, kaarsjes aansteken en met enige hulp kwamen ze ook op het delen van brood en wijn. De eucharistie.

Hierna maakte ze allemaal een mooie tekening van hun eigen huis in het werkboekje. En we keken naar de foto’s in het werkboekje de huiswerkopdracht van de vorige keer. Snel allemaal een warme jas aan en we gingen naar de doopkapel/ Maria kapel. Daar hebben we de bijeenkomst ook afgesloten door gezamenlijk het Onze Vader te bidden. En ik werd er blij van, want allemaal uit hun hoofd en het ging TOP!! Het spel had zijn werk al goed gedaan.

Terug in de kerk stonden Floris en Erik al met kinderkoor Tinter op ons te wachten. En zongen de kinderen nog een paar leuke liedjes met het kinderkoor mee.

Wij zien jullie graag volgende week weer.De volgende kinderbijeenkomst is op donderdag 28 maart 18.30 uur.
dubbelklikken voor groter formaat
Heel.

4e Kinderbijeenkomst communicanten Raamsdonksveer & Geertruidenberg.

Na een woord van welkom.

Beginnen we deze bijeenkomst met het Onze Vader spel. Op 8 vellen papier staat een stukje tekst van het Onze Vader. Acht kinderen houden deze vellen door elkaar vast en de overige kinderen plaatsen de vellen in de juiste volgorde, dit herhalen we een paar keer. Daarna wordt de bidkaars aan gestoken, maken we het kruisteken, en wordt gezamenlijk het Onze Vader en een Weesgegroet gebeden.

We blikken aan de hand van de huiswerkopdracht met de kinderen terug op de vorige bijeenkomst. Die opdracht was schrijf met je vader of moeder een paar dingen op die tijdens een eucharistieviering gebeuren. En het huiswerk is goed gemaakt ze weten veel op te noemen, het maken van het kruisteken, bidden, zingen, het delen van brood en wijn, en zo komen we ook op het voorlezen uit de bijbel. Willy heeft een paar bijbels meegenomen, en geeft er uitleg over.

Vooruitlopend op het verhaal dat deze bijeenkomst wordt voorgelezen, gaan we het met de kinderen over vriendschap hebben. Wat betekent het om een vriend/vriendin te zijn. Wat doe je wel en wat zeer zeker niet. Ze krijgen allemaal één bladzijde uit een vriendenboekje mogen deze invullen en iets erbij tekenen. Onder het genot van een beker ranja met een snoepje.

Voordat Maria het verhaal voor leest ‘Jezus maakt heel’ kijken we het even of de kinderen weten wat het betekent ’heel maken’? En dat weten ze, ze luisteren aandachtig naar het verhaal, en als Willy nadien enkele vragen stelt hoeft ze niet lang op het juiste antwoord te wachten.

Het laatste kwartiertje van de bijeenkomst hebben we het over, ‘hoe heet een bijeenkomst in de kerk’ Een viering juist! Maar dat is toch iets vieren?
Viering, vieren, feest en daar horen slingers bij en die gaan we maken! Past goed bij deze bijeenkomst, verbonden zijn en heel maken.

We sluiten af met een gebed, en het onze Vader.


De volgende kinderbijeenkomst is op donderdag 11 april 18.30 uur.
dubbelklikken voor groter formaat
dubbelklikken voor groter formaat
Extra bijeenkomst communicanten Raamsdonksveer & Geertruidenberg.

Na een woord van welkom, b
eginnen we ook deze bijeenkomst met het Onze Vader spel. De bidkaars wordt aangestoken, en wordt gezamenlijk het Onze Vader en het Weesgegroet gebeden.

Elly zet alle kinderen neer van klein naar groot, dit is al in voorbereiding voor de Eerste Heilige Communieviering. Want we willen ze natuurlijk wel allemaal goed zien zitten 19 mei op het priesterkoor.

Daarna gaan we knutselen oftewel verven. Ze mogen allemaal een klein doosje in de kleuren verven die ze mooi vinden. De kinderen zijn nieuwsgierig wat is de bedoeling van dit doosje? Dat blijft een verrassing zeggen de dames! Willy geeft als de doosjes klaar zijn en liggen te drogen, eerst goed uitleg wat de bedoeling van de volgende opdracht een zelfportret maken. Onze Rembrandts in spe, hebben goed geluisterd en prachtige schilderijtjes van zichzelf gemaakt!

Na de ranja met een snoepje, mogen ze rond de kruk waar Willy zit, op de grond plaats nemen. Met mooie vertelplaten vertelt Willy, de kinderen het verhaal ‘Pasen’ over de dood en de opstanding van Jezus. De kinderen waren muisstil en Maria liet bij ieder stukje tekst de bijpassende afbeelding zien. Na afloop van het verhaal hebben we de kruisweg in de kerk gelopen. Erg onder de indruk kwamen we met de kinderen terug in de bij-sacristie.

Waar we nog een laatste opdracht hadden. Het versieren van de palmpaasstok, deze mogen ze thuis afmaken. De kinderen hebben allemaal een brief meegekregen met uitleg over het hoe en wat van de Palmpaasstok. Wij zijn erg benieuwd, wat voor lekkers jullie eraan gaan hangen! Maar gaan dat zien dat op PALMZONDAG 14 april om 09.30 uur in de H. Bavokerk te Raamsdonk waar we met alle communicanten uit de Dongemond regio gezamenlijk Palmzondag zullen vieren.


De volgende kinderbijeenkomst is op donderdag 11 april 18.30 uur.
dubbelklikken voor groter formaat
Vijf broden en twee vissen.

Was het thema van de 5e kinderbijeenkomst.
Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars maakte we een kruisteken en baden we het Weesgegroet en het Onze Vader. Dit gaat heel goed, complimenten voor alle kinderen.
Hierna blikt we terug op de vorige bijeenkomst en de huiswerkopdracht. Wat hadden ze ingevuld bij Vriendschap is... en de strookjes voor de slinger die ze thuis hadden gemaakt werden verzameld. Een paar kinderen hadden thuis voor ons hard gewerkt, en hadden een grote slinger gemaakt een was al twaalf meter. Kunnen we mooi de kerk mee versieren voor de Eerste Heilige Communieviering.

Op je bordje. Ze kregen allemaal een kartonnen bordje van Elly.  En Willy!! Dat weten de kinderen al, die is erg nieuwsgierig, en stelde deze bijeenkomst vragen als:
Hoe doen jullie het thuis met eten? Waar zitten jullie als je eet? Met wie eet je?
En eet je ook weleens ergens anders b.v. op school? En wat eet je graag als je jarig bent?
Daarna mochten ze op het bordje gaan tekenen in drie rondes, de eerste ronde mochten ze hun feest-eten erop tekenen, het bordje ging verder naar de buurman of buurvrouw en die mocht ronde twee de mensen die hij of zij graag erbij had bijtekenen, en het bordje ging weer verder en de derde mocht de slingers en ballonnen erbij tekenen.
                                                                                                                                                                                   Deze opdracht was als voor bereiding op het verhaal dat Maria hierna voorlas ‘VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN’ De pastoor stelde vragen over het verhaal want vijfduizend mensen te eten geven met vijf broden en twee vissen dat is wel heel bijzonder.
Het wordt steeds meer. De kinderen krijgen opnieuw een bordje en nu mogen ze er vijf broden en twee vissen op tekenen en ook dit bordje gaat rond en ook de volgende tekent vijf broden en twee vissen en de volgende en de volgende. Ze krijgen het door het wordt steeds meer het bordje raakt vol.
Uitdelen. Wat is de top drie traktatie op school. Bij uitdelen denk je meteen aan snoep maar uitdelen kan ook iets heel anders zijn. Daar mogen ze thuis verder over nadenken.  En een snoepje maken met het antwoord erin.
Wij sloten deze bijeenkomst af met een gebed voor de overleden dierbaren, opa’s, oma’s, een oom of tante die de kinderen opgenoemd hadden, en waar ze graag voor wilde bidden. En we gingen zingen met FLORIS!!!
We hebben nu vakantie tot 9 mei 18.30 uur!!!
dubbelklikken voor groter formaat
BLIJF DIT DOEN.

Was het thema van de 6e kinderbijeenkomst als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.
Na een woord van welkom, ontstaken we de bidkaars maakte we een kruisteken en baden we het Onze Vader. Om nooit meer te vergeten, zo goed ging het!  Gevolgd door enkele vragen. Waarom maken we eigenlijk een kruisteken, en waarom juist dit gebaar?

Het tweede stukje van de bijeenkomst blikte we terug op de vorige bijeenkomst en kwam de huiswerkopdracht tevoorschijn een om Uit te delen.  Want de huiswerkopdracht die de kinderen n.a.v. de vorige bijeenkomst hadden gekregen was: Wat kun jij voor iemand anders doen? Schrijf dit op een briefje en maak van dit briefje een snoepje door het mooi in te pakken als b.v. een toffee. Deze ‘snoepjes’ hadden de kinderen bij en werden uitgedeeld, na het uitpakken werd ‘de inhoud’ voorgelezen. Er was ontzettend goed over nagedacht, klusjes doen, schoonmaken, de krant voorlezen enz. Geweldig!

Wat weet jij over Jezus Christus?
  Wederom een terugblik maar nu wat ze de afgelopen vijf bijeenkomsten over Jezus te weten waren gekomen.  Met een beetje hulp wisten ze nog best veel, en met de Paasdagen net achter de rug was kwam er veel over het Paastriduum op het whiteboard te staan.  En dat kwam mooi uit want het verhaal van vandaag was……

Het laatste avondmaal.
En werd voorgelezen door Maria, ook werden er weer vragen gesteld over het verhaal. De pastoor gaf de kinderen hierna goed uitleg over het breken en delen van het brood, en het delen van de wijn.  ‘Dit is mijn Lichaam’ en ‘Dit is mijn Bloed’. En waaraan konden we ook alweer zien dat de heilige Hostie (‘het lichaam van Christus’) in de kerk was? En waar werd het bewaard?

Na de pauze gingen we aannemen van de hostie oefenen niet echt maar alsof!!

We sloten af met het zingen van het lied Brood en Wijn o.l.v. Floris en kinderkoor Tinter.

A.s. woensdag 15 mei generale repetitie om 14.00 uur!!!
dubbelklikken voor groter formaat
Eerste Communieviering, parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer

Op zondag 19 mei was het zover voor 18 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis weer prachtig versierd. En de kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘BLIJF DIT DOEN’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie was het verloop van de communieviering geoefend, dus ze waren er klaar voor!

Rond half tien arriveerde ze één voor één in de O.L.V. Hemelvaartkerk, en Wow wat zagen jullie er mooi uit!!! Na het aansteken van hun doopkaars, werden ze door hun ouders in het ‘Land van God’ aan de goede zorgen van Jessica toevertrouwd.  Klokslag 10.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit onder de mooie bogen door, over de rode loper, de kerk in. Omdat ze plaats mochten nemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. De viering kon beginnen. Fijn dat er zoveel familieleden, vriendjes, vriendinnetjes en bekenden in de kerk waren, om dit grote moment mee te vieren. Gedurende de viering hadden alle communicanten een taakje, zoals een stukje voorlezen of helpen met het klaarmaken van de tafel. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door Mary, het was muisstil in de kerk. Een prachtig verhaal over een dorpje waar echt alles grijs was, totdat er op een dag een kleurige ballon landt met kleurige kinderen. De Evangelielezing over vijf broden en twee vissen, was herkenbaar voor de kinderen omdat het ook in het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ voorkwam. Na de lezingen had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over de beide lezingen. Het mooiste en belangrijkste moment voor de communicanten is en blijft natuurlijk wanneer zij een voor een, door het gangpad naar voren lopen om vervolgens onder begeleiding van hun ouders, eventuele broertjes & zusjes voor de allereerste keer van pastoor John van der Laer de gewijde hostie in ontvangst te nemen. De viering werd afgesloten met het zingen van het Lied BROOD EN WIJN het lied uit het communieproject, en natuurlijk werd er ‘Lang zullen ze leven’ voor ze gezongen Daarna maakte de fotograaf nog een groepsfoto. Na de viering ontvingen alle communicanten een klein presentje van de werkgroep, en de opa van Marie-Michelé en Céline had voor alle communicantjes een rozenkrans gemaakt.!

De gehele Sint Elisabethparochie, maar in het bijzonder de parochiekernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer, feliciteren bij dezen alle 18 communicanten.  VAN HARTE GEFELICITEERD!

De werkgroep Eerste Heilige Communie bedankt kinderkoor Tinter, en iedereen die deze viering mogelijk heeft gemaakt.
dubbel klik voor groter formaat.
Met dank aan:
Fotografie Anneke Moerenhout, Made