Jaargang 64
week 36
9 - 11 sept. 2016
Jaargang 65
Week 40
06  - 08 oktober  2017
 
 
Jaargang 67
Week  48
29 nov. - 1 dec. 2019
KONTAKT
St. Elisabeth Parochie

Parochiekern Raamsdonksveer
Pastoraal Hoekje

December; een drukke maand. Tijd vliegt voorbij en Kerstmis nadert; men denkt natuurlijk o.a. aan de gezelligheid rond Sinterklaas, maar als Christenen is essentieel om ons beter op het komende Kerstfeest te concentreren. Om Christusí geboorte goed te kunnen vieren, is een voorbereiding noodzakelijk in de Adventstijd; hiermee beginnen we bovendien aan een nieuw kerkelijk jaar, waarin we achtereenvolgens weer de grote gebeurtenissen uit Christusí leven vieren. Met Kerstmis staan we stil bij de Heilands verjaardag. Vier zondagen bereiden we ons voor op dit grote feest. Op symbolische wijze drukken we uit hoe ons verlangen en onze feestvreugde groeien, door elke zondag een kaars extra op de adventskrans aan te steken. Indachtig dat Hij nog wederkomt, laten we ons op de weg naar Kerstmis door de grote Messiaanse voorspellingen van de Profeet Jesaja leiden; hij spreekt over het komende paradijselijk geluk waarin oorlogstuig als zwaarden en speren tot gebruiksvoorwerpen is omgesmeed. Vervolgens schudt sint Johannes de Doper ons wakker uit de alledaagse oppervlakkigheid; hij vraagt ons de kronkelpaden van een onwaarachtige levensstijl recht te maken en de heuvels van achterdocht en argwaan te slechten, zodat we recht door zee de weg naar Kerstmis kunnen afleggen. Hoe dan? wellicht door in deze Adventstijd ons op meer gebed en rustig lezen van Gods Woord toe te leggen om de Heer weer een plaats in ons leven te geven. Door de drukte en alledaagse zorgen is Hij misschien aan de rand van ons bestaan terecht gekomen en zo raakte Jezus Christus in de vergetelheid, alhoewel Hij de centrum van alles is, ook in december. Wordt deze december anders? Ja, als we maar zouden willen. Zo kunnen wij echt in de Blijde Verwachting van de Moeder Maagd Maria delen. Meer dan wie ook kent Zij het geheim van Kerstmis, dat God als mens geboren wordt. De Vleeswording van Gods eeuwig Woord, zijn Zoon, doet ons beseffen dat God geen God-op-afstand is, maar een nabije God, God-met-ons: de Emmanuel. Wat doet U concreet om Hem welkom te heten?

Federico Ceriani, pastoor

Wij willen bidden voor alle overledenen
 
Vrijdag       29 nov.       15.30 uur     Rivierzicht                       Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Federico Ceriani

Zondag       01 dec.        11.00 uur    Kerk                                Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Federico Ceriani                                      1ste zondag van de Advent
Koor:
Tinter
Overleden ouders Cees Rombouts en Diny Dikkes, Overleden ouders v.d. Pluym-Marcelissen.

Zondag       08 dec.        11.00 uur    Kerk                                Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Federico Ceriani                                      2de zondag van de Advent
Koor:
mannen YRDV en andere koren
Overleden ouders Louis en Sini Roovers, Gerry en Gerard van Dijk.


Mededelingen: