Jaargang 64
week 36
9 - 11 sept. 2016
Jaargang 65
Week 40
06  - 08 oktober  2017
 
 
Jaargang 67
Week  3
18 - 20 jan 2019
KONTAKT
St. Elisabeth Parochie

Parochiekern Raamsdonksveer
Pastoraal Hoekje
Dit weekend horen we het verhaal van de bruiloft van Kana. Deze evangelielezing wordt vaak door bruidsparen uitgekozen voor hun huwelijksviering. Als ik wel eens op een feestje ben en de drank raakt op, is er altijd wel een grappenmaker die zegt: “Gelukkig hebben we een pastoor in ons midden. Die zal de drankvoorraad wel aanvullen!" En dan kijk je maar alsof je het grapje voor de eerste keer hoort! Het is opmerkelijk hoeveel mensen het verhaal van het water dat in wijn verandert kennen. Wat is de betekenis van het verhaal? Het verhaal begint heel simpel. Er wordt feest gevierd, een bruiloft, en er is geen wijn meer. Er zijn te veel gasten waar niet op gerekend was. Maria legt het probleem aan Jezus voor. Maar Jezus vindt dat zijn uur nog niet gekomen is. Hij gaat toch naar de keuken en doet het water in de wasbekkens blozen als wijn. Van oudsher hebben de profeten de band van God met zijn volk vergeleken met de huwelijksband van mensen. Al het leven op aarde loopt uit op een Koninklijke bruiloft voor altijd. De profeten beschrijven God als de bruidegom en het volk als zijn uitverkoren bruid. Zoals de profeet Jesaja zegt: “Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u trouwen. En zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid zal God zich verheugen in u.” We moeten ons niet blind staren op dat scheikundige wonder, die verandering van water in wijn. Hoe sensationeel dat ook klinkt, daar gaat het niet zozeer om. Johannes noemt het de eerste van de tekenen die Jezus deed. Een veel belovend teken over dat nieuwe Messiaanse Rijk dat in aantocht is. Het gaat over de liefde. Als je wilt kun je Gods liefde voelen tot in de vezels van je bestaan. God geeft ons overvloed aan leven. Zijn wijn raakt nooit op! En weet: de beste wijn heeft Hij voor het laatst bewaard; de Chateauneuf du Dieu.

Pastoor John van der Laer


Wij willen bidden voor:
Abel en Lieske Hovers en Nynke Gruijters, in ons midden gedoopt, dat zij uit mogen groeien tot vrije en gelukkige mensen. En zegen ook de ouders aan wier zorgen zij zijn toevertrouwd.

Wij willen bidden voor alle overledenen:

Vrijdag       18 jan.        15.30 uur     Hoge Veer                       Gebeds-Communieviering

Zaterdag    19 jan.        19.00 uur    Kerk                                 Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Laer
Koor:
St. Cecilia
Jaargetijde Paul van der Beek.


MEDEDELINGEN:

Samen de kerk schoonmaken.
De laatste jaren zijn we gewend om met een groep vrijwilligers samen de kerk schoon te maken. Het is een werk dat zeker niet ongezellig is. We beginnen om 9.00 uur en zijn dan om 12.00 uur klaar. Intussen is er ook nog tijd om samen gezellig koffie te drinken. Vele handen maken licht werk. Vandaar dat we hopen dat u ook present zult zijn op zaterdag 9 febr. Wanneer u wilt helpen kunt u dit doorgeven aan Paula Bossers tel.06-25497779.


Gemeenschappelijke ziekenzalving
Vrijdag 25 januari a.s. om 10.30 uur zal in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Hank tijdens de H. Mis een gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvinden.
De Katechismus van de Katholieke Kerk vermeldt: “Het is gepast de ziekenzalving te ontvangen, voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijker zwakker worden…”.
Het sacrament werd vroeger veelal aan stervenden toegediend (‘sacrament van de stervenden’, H. Oliesel’ of ‘de laatste sacramenten’). Sinds jaren wordt het echter ook toegediend wanneer de krachten gaan afnemen en we de kwetsbaarheid van het leven ondervinden. Ook kan helaas niet meer altijd de garantie worden gegeven dat er een priester beschikbaar is in de laatste uren van iemands leven. Dit geldt ook voor een ziekenzegen door een diaken of pastoraal werk(st)er. Daarom adviseren wij niet tot het laatst te wachten, maar het sacrament te ontvangen als men nog in het volle bewustzijn is en er daardoor extra kracht van kan krijgen.
Wanneer u het sacrament van de ziekenzalving graag zou willen ontvangen, wilt u zich dan vóór 21 januari a.s. opgeven bij onze teamassistente, Margreet van Halderen (0162-511 551 maandag t/m donderdag), bij één van de pastores, of bij de coördinatoren in uw eigen parochiekern. Natuurlijk bent u - als u dit even van te voren kenbaar maakt - ook zonder aanmelding vooraf welkom om dit sacrament te ontvangen, maar het is fijn als wij ongeveer weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. Familieleden, vrienden of goede kennissen om u te vergezellen zijn in de viering vanzelfsprekend ook van harte welkom.
Na de viering is er gelegenheid elkaar nog even te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Namens het pastoraal team
Pastoor J. van der Laer65 jaar Bedevaarten naar Banneux “Caritas Banneux

Bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma. 5-daagse bedevaart Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het Bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers). Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims. JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t/m dinsdag 14 mei 2019 Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro) Dagbedevaart: zondag 12 mei Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus. Prijs: 47,50 euro p.p. Uw interesse gewekt? Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl En schrijf u in! Info: banneux-breda@hotmail.com


Week van gebed voor eenheid van christenen: “Recht voor ogen”.

De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid. 
Wij, de Rooms-Katholieke Sint Elisabethparochie, de Evangelische kerk ’t Veerlicht en de Protestantse Gemeente Geertruidenberg nodigen u van harte uit om samen met ons mee te bidden tijdens de Week van Gebed (20-27 januari 2019). Elke dag is er een dag thema wat nauw verband houdt met “Recht voor ogen”. Deze thematiek keert terug in een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht en gerechtigheid in de wereld. Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, haar of zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.
Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

Dit jaar 2019 zijn de gebedsbijeenkomsten van 21 januari tot en met 25 januari in de Rooms-Katholieke kerk OLV Hemelvaart, Grote Kerkstraat 9 in Raamsdonksveer, telkens van 20:00 tot ca. 21:00.
Deze bijeenkomsten vinden steeds plaats onder leiding van één van onze kerken: Rooms-Katholieke sint Elisabethparochie, Evangelische Kerk ’t Veerlicht, Protestantse Gemeente Geertruidenberg
We maken gebruik van de boekjes van de Raad van Kerken en Missie Nederland met daarin de opzet voor elke avond.                        
Meer informatie hierover is te vinden
HYPERLINK "http://www.weekvangebed.nl"www.weekvangebed.nl
www.raadvankerken.nl         
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
HYPERLINK "mailto:josvandenhout@solcon.nl"josvandenhout@solcon.nl
HYPERLINK "mailto:info@sintelisabethparochie.nl"info@sintelisabethparochie.nl
lrvdheuvel@solcon.nl

HYPERLINK "mailto:lrvdheuvel@solcon.nl"j.boer8@ziggo.nl