Jaargang 64
week 36
9 - 11 sept. 2016
Jaargang 65
Week 40
06  - 08 oktober  2017
 
 
Jaargang 67
Week  23 t/m 26
7 juni - 30 juni 2019
KONTAKT
St. Elisabeth Parochie

Parochiekern Raamsdonksveer
Pastoraal Hoekje

Dit weekend vieren we weer Pinksteren. Het is een van de grote feesten van ons geloof. Toch kunnen maar weinig mensen er iets over vertellen. Bij Kerstmis en Pasen kunnen zich de meesten nog wel een voorstelling maken, maar bij Pinksteren is dat voor veel mensen moeilijker. Je moet maar eens in je eigen kring de vraag stellen of men het weet. Pinksteren is voor velen een vrije dag en daar houdt het toch voor de meesten bij op. En toch, Pinksteren is het begin van de Kerk, eigenlijk kunnen we zeggen: de verjaardag van de Kerk. In Handelingen kunnen we het zo mooi lezen hoe de leerlingen zich na de Hemelvaart van Jezus opgesloten hadden, bang als ze waren dat men ook hen ter dood zou brengen. Ze voelden zich alleen. Jezus had een Helper beloofd, maar wie of wat dat moest zijn, wisten ze niet. En dan, op die eerste Pinksterdag, het geluid van een hevige windvlaag en vlammen die boven hun hoofd verschijnen en vooral: hun schrik is weg. Vanaf dat moment maakte passiviteit plaats voor activiteit. De Geest zet hen in vuur en vlam, en schenkt hen vreugde en vertrouwen. Zij trekken er op uit en verkondigen in woord en daad het koninkrijk Gods. U en ik hebben die Pinkstergeest eens ontvangen in het Doopsel en het Vormsel. Wat betekent dit voor ons? Hoe vurig en enthousiast zijn wij in het getuigen van de hoop die in ons leeft? Wat beweegt ons, individueel en als gemeenschap? Het is aan ons of wij ons opnieuw door deze Geest willen en durven laten raken, door dat vuur van het begin. Gods Geest werd zichtbaar, doordat de leerlingen hun timide houding afleggen, en enthousiast en onverschrokken naar buiten treden. Juist in deze tijd zou dat ook goed zijn. Dat vraagt echter wel moed en kracht. Moge ook wij daarom opnieuw bezield worden door die Goede Geest. Kom, Schepper Gods, daal tot ons neer…

Pastoor John van der Laer


Wij willen bidden voor:
Anne van der Sneppen, in ons midden gedoopt, dat zij uit mag groeien tot een vrij en gelukkig mens. En zegen ook de ouders aan wier zorgen zij is toevertrouwd.


Wij vragen uw gebed voor:
Corrie Kieboom-Verschuren, die is overleden en van wie afscheid is genomen.


Wij willen bidden voor alle overledenen:   
                                                                  
Vrijdag       07 juni         15.30 uur    Hoge Veer                      Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Laer

Zondag       09 juni        11.00 uur    Kerk                                 Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der laer                                             Pinksteren
Koor:
St. Cecilia                                
Bram en Roland Koster, Henk en Jan Gommers, Overleden ouders Leijten-Berende en Jos Zijlmans,
Ad en Ria Berende- Huijbregts, Overleden ouders Berende-Kamp,
Overleden ouders Huijbregts-de Reijer, Piet Vermue, Jaargetijde voor Arjan Schippers.                                                             

Vrijdag       14 juni         15.30 uur    Hoge Veer                       Gebeds-Communieviering
Voorganger: diaken Tobé

Zondag      16 juni         11.00 uur    Kerk                                Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der laer                                            Heilige Drie eenheid
Koor:
YRDV                                                                                Vaderdag
Jan -Bets-Marie en Stien Joore, Overleden ouders van Dijk-van Velthoven en kleinzoon Paul,
Fien Montens, Overleden ouders van der Heijden-van Seters, Overleden ouders Fens-van Gils
en kinderen- Jo en Bertus- Corrie en Henk-Toos en Rinus. Overleden ouders Boons-Dankers.

Vrijdag       21 juni        15.30 uur     Hoge Veer                       Gebeds-Communieviering
Voorganger: pastor Waas

Zondag       30 juni         11.30 uur!  Kerk                                Gebeds-Communieviering
Voorganger: pastor Waas                                                         Kermisviering
Koor:
Tinter
Sjaak-Harry en Jo Zwets, Jacobus en Cornelia van den Kieboom- Broeders, Tiny en Coos Zijlmans, Tonny van den Kieboom, Zuster Gabriëlla van den Kieboom.

Mededelingen:
Info-avond Byzantijnse Liturgie, dinsdag 18 juni 2019


Op zondag 23 juni zal in de St. Gertrudiskerk in Geertruidenberg een dienst worden gehouden volgens de Byzantijnse ritus. Dit gebeurt bij gelegenheid van de viering van het 40-jarig ambt van diaken Wim Tobé, die nauwe banden onderhoudt met de Oosterse Kerken.
Menigeen kent deze kerkdiensten via contacten met Oost-Europa en vaak gebeurt dat dan op reizen, kerkbezoeken op vakanties of is men via tentoonstellingen in aanraking gekomen met iconen of van reportages over kerken in Oost-Europa.
Nu deze viering in eigen omgeving is mee te vieren, is er ook een informatieavond over iconen en de Byzantijnse Liturgie georganiseerd, zodat men zich van te voren kan oriënteren op wat men kan verwachten. Deze avond zal gehouden worden in het parochiecentrum van de St. Gertrudiskerk aan de Venestraat 16.
Er wordt verteld over het ontstaan van de Oosterse Kerken, over het beschilderen van iconen en de liturgie zoals deze gevierd gaat worden.
Deze avond is vrij toegankelijk. Het wordt ten zeerste op prijs gesteld wanneer men  van te voren laat weten dat men alleen komt of met meerderen. Aanmelding kan gebeuren via de mailadressen van Diaken W. Tobé (076-5324889) of via de teamassistente (0162-511551).


Wegens vakantie verschijnt het volgende Kontakt in het weekend van 6 en 7 juli.

Het secretariaat op de pastorie is in de maanden juli en augustus geopend op donderdag en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.