Jaargang 64
week 36
9 - 11 sept. 2016
Jaargang 65
Week 40
06  - 08 oktober  2017
 
 
Jaargang 68
Week 7 t/m 9
14 februari - 2 maart 2020
KONTAKT
St. Elisabeth Parochie

Parochiekern Raamsdonksveer
Pastoraal Hoekje

HET MAG NIET OM DE LETTER GAAN, MAAR OM DE GEEST.

Eigenlijk gaan wij toch wel op een heel vreemde manier om met wetten en voorschriften.
Waar we met onze auto maar 50 km mogen rijden, rijdt bijna iedereen 70.
Wie een rood licht negeert, heeft pech als hij geflitst wordt.
Het lijkt alsof iedereen denkt dat het mag zolang je niet betrapt wordt.
Als wij erbij stil staan weten we dat wij bij een overtreding anderen in het verkeer in gevaar brengen. We zouden ons meer moeten richten naar de bedoeling van de wet, naar de geest en niet naar de letter.
Precies daarin lag het conflict tussen Jezus en de Farizee
ën.
De Farizee
ën wilden de wet vervullen volgens de letter.
Jezus echter legde de nadruk niet op de stipte vervulling “wet is wet”, maar op de essentie, op de geest. Als er staat: “Ge zult niet doden”, dan leest Jezus: Draag zorg voor het leven van de ander.
Als er staat: “Je mag niet zweren”, zegt Jezus: Je moet betrouwbaar zijn.
Zo wordt de wet een richtingwijzer: in die geest moet je handelen.
Volgens Jezus is niet de letterlijke vervulling van de wet het voornaamste, maar de bezorgdheid om zoveel mogelijk in de richting van de wet te leven. Het is nooit de bedoeling van Jezus geweest Gods wet in woorden en wetten vast te spijkeren en te begrenzen.
Hij wil dat wij handelen uit liefde die de wet ver overstijgt.
In het evangelie van dit weekend grijpt Jezus terug op de eigenlijke betekenis van de tien geboden.
Hij wil ze voltooien. Ze zijn niet gegeven ten koste, maar ten dienste van mensen.
Jezus heeft een hekel aan hen die te veel doende zijn met buitenkant en bijzaken, en te weinig oog hebben voor het hart van de wet:
“God eerbiedigen door mensen te respecteren”.

Federico Ceriani, pastoor


Wij willen bidden voor alle overledenen:

Zondag       16 febr.       11.00 uur    Kerk                                Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Federico Ceriani
Koor:
St. Cecilia
Johannes Damen en Maria Emmen, Ria Damen en Carl Schrauwen, Simon Oome,
Overleden ouders Oome-Waas en Overleden ouders van Eyl-Zijlmans.

Vrijdag       21 febr.       15.30 uur    Rivierzicht                       Gebeds-Communieviering
Voorganger:  pastor Waas 
Henk Gommers, Overleden ouders en familie van den Kieboom-Toebak. 

Zaterdag    22 febr.       19.00 uur    Kerk                                Gebeds-Communieviering
Voorganger: diaken Bornhijm                                                   Carnaval
Koor:
Samenzang               
Rook Vissers en Jo Vissers de Poorter.

Woensdag 26 febr.        19.00 uur    Kerk                                Eucharistieviering
Voorganger: pastor Lucio Ballester                                         Aswoensdag
Koor:
St. Cecilia

Zaterdag    29 febr.       19.00 uur    kerk                                 Gebeds-Communieviering
Voorganger: diaken Bornhijm                                                  1e zondag veertig dagentijd
Koor:
St. Cecilia            
Overleden ouders en familie van den Kieboom-Toebak, Corrie Vermeulen van Schijndel.

Zaterdag    07 maart     19.00 uur    Kerk                                Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Federico Ceriani                                     2e zondag veertig dagentijd
Koor:
Cantica
Overleden ouders van Dijk-van Veldhoven -kleinzoon Paul en schoonzoon Jos,
Overleden ouders Snijders-van Meel.

                
Per 1 januari 2020 is het parochiesecretariaat gesloten op woensdag en vrijdagochtend.

Tijdens de week van Carnaval is het parochiesecretariaat gesloten.

Het volgende Kontakt verschijnt op 6 maart