Jaargang 64
week 36
9 - 11 sept. 2016
Jaargang 65
Week 40
06  - 08 oktober  2017
 
 
Jaargang 68
Week  2
10 - 12 januari 2020
KONTAKT
St. Elisabeth Parochie

Parochiekern Raamsdonksveer
Pastoraal Hoekje
God heeft de grenzen overschreden om een van ons te zijn

In de Liturgie dezer dagen verschijnt de gebeurtenis van Bethlehem als de feestelijke intocht van de Koning, en de wereld zelf is zijn heiligdom, dat opgeroepen wordt zijn poorten ruimer te maken. God is niet meer van ons gescheiden door het ijzeren gordijn van de niet aan te raken wereld van het hiernamaals, Hij heeft de grenzen overschreden om een van ons te zijn. Voortaan ontmoet Hij in mijn naaste mij zelf, en een aanbidding, die de medemensen zou vergeten, zou ook voorbijgaan aan God, die een menselijk gelaat heeft aangenomen.

Wanneer wij nu deze gedachtegang tot het einde volgen, zullen wij beseffen dat achter de onschuldig voorgestelde gelukzaligheid over de God, die een Kind werd, een grotere christelijke gedachte staat, die inderdaad tot de eigenlijke kern van het geheim van Kerstmis leidt. Want deze bestaat nu eenmaal in de paradox dat de heerlijkheid van God zich niet in de triomftocht van een met macht de wereld onderwerpende keizer, maar in de armzaligheid van een Kind wilde tonen, dat, door de grote samenleving over het hoofd gezien, in een stal ter wereld kwam. De onmacht van een Kind is tot de eigenlijke uitdrukking geworden voor de almacht van God, die geen andere macht gebruikt dan de geluidloze macht van de Waarheid en de Liefde om zijn Vrede uit te stralen. In de hulpeloze onmacht van een Kind wilde de reddende goedheid van God ons op de eerste plaats ontmoeten. En inderdaad, wat is het troostend bij alle vertoon van de machtigen der wereld deze rustige gelatenheid te zien van God, en zo de geborgenheid van die macht te ondervinden, die uiteindelijk sterker zal zijn dan alle andere machten en alle luide triomfen van de wereld overleeft. Wat een vrijheid gaat uit van een dergelijk weten, en wat een menselijkheid ligt daar in! U allen nog een zalig Kersttijd toegewenst met een gezegend en vredevolle nieuw jaar! Vergeet u niet a.u.b. om vrede te bidden!

Federico Ceriani, pastoor

Wij willen bidden voor alle overledenen:

Zaterdag 11 jan. 19.00 uur Kerk Eucharistieviering
Voorganger:  pastoor Federico Ceriani   Koor: St. Cecilia               Doop van de Heer
Overleden ouders van Boxel- Boons

Rooster Liturgische vieringen:

Vrijdag 17 jan. 15.30 uur Rivierzicht Eucharistieviering
Voorganger:  pastoor Federico Ceriani  

Zaterdag 18 jan. 19.00 uur Kerk Eucharistieviering
Voorganger:  pastoor Federico Ceriani   Koor: Cantica             2e zondag door het jaar
Jaargetijde voorPaul van der Beek

Zaterdag 25 jan. 19.00 uur Kerk Eucharistieviering
Voorganger:  pastoor Federico Ceriani   Koor: Cantica             3e zondag door het jaar


Vrijdag 31 jan. 15.30 uur Rivierzicht Gebeds-Communieviering
Voorganger:  pastor Waas
  

                
Per 1 januari 2020 is het parochiesecretariaat gesloten op woensdag en vrijdagochtend.