Jaargang 64
week 36
9 - 11 sept. 2016
Jaargang 65
Week 40
06  - 08 oktober  2017
 
 
Jaargang 67
Week  11
15 t/m 17 maart 2019
KONTAKT
St. Elisabeth Parochie

Parochiekern Raamsdonksveer
Pastoraal Hoekje

Als je aan mensen vraagt naar een hoogtepunt uit hun leven, dan hoor je vaak ervaringen als: toen onze kinderen geboren werden; of onze huwelijksdag. Meer persoonlijke verhalen hoor je van mensen die ernstig ziek zijn geweest en weer beter werden. Misschien dat je een bepaald diploma hebt behaald of een bijzondere prestatie hebt geleverd. Soms sta je misschien wel letterlijk op het hoogste trapje van een podium. Op die momenten straal je. Hoogtepunten in je leven kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Ook het gevoel dat je dat vast wilt houden. Dat het niet voorbij zou moeten gaan. Maar we weten allemaal dat kinderen groot worden en dat je er soms ook zorgen en verdriet om kunt hebben of dat een huwelijk na de eerste verliefdheid ook periodes van sleur of onbegrip kan kennen. En dat het leven van alledag soms door het alledaagse en gewone wat aan glans kan verliezen. Jezus neemt drie leerlingen mee de berg op: Petrus, Johannes en Jacobus. Ook zij beleven daar een bijzondere ervaring. Opeens verschijnt Jezus in een stralend licht en wordt Hij in een witte glans gehuld. En dat visioen is zo mooi, zo bijzonder, dat de leerlingen zeggen: laten we hier drie tenten bouwen en hier blijven. Maar dat kan niet. Jezus moet weer terug, de berg af. Het werk dat Hij is begonnen, moet worden afgemaakt. Ook de leerlingen moeten mee terug, terug naar de werkelijkheid van alledag. Wel mogen ze ervaren dat zo’n hoogtepunt je kracht kan geven om door moeilijke momenten heen te komen. Voor hen en ons is het een les: dat beproevingen, die op onze weg komen, lijden dat ons deel wordt, - en in hoeveel vormen komt het in een mensenleven niet voor -  steeds de kiem in zich heeft verborgen van nieuw leven, de kiem van transfiguratie en verrijzenis, van iets nieuws, dat te verwachten staat.
Dat mag hen en ons moed, kracht en vertrouwen geven.

Pastoor John van der Laer

Wij vragen uw gebed voor:

Dina Snijders-van Meel en Bram Koster, die zijn overleden en van wie afscheid is genomen.

Wij willen bidden voor alle overledenen:

Vrijdag 15 maart 15.30 uur Hoge Veer Gebeds-Communieviering
Voorganger: diaken Tobé

Zaterdag 16 maart 19.00 uur Kerk Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Laer 2e zondag veertig dagen tijd
Koor: YRDV
Arnold Vissers, Overleden ouders van der Heyden-van Seters, Jan Oome en dochter Adri.

MEDEDELINGEN: