Jaargang 64
week 36
9 - 11 sept. 2016
Jaargang 65
Week 40
06  - 08 oktober  2017
 
 
Jaargang 66
Week  45
9 - 11 nov. 2018
KONTAKT
St. Elisabeth Parochie

Parochiekern Raamsdonksveer
Pastoraal Hoekje

De lezingen van dit weekend zetten ons aan het denken over geven, delen en offeren. Als we kinderen opvoeden leren we hen dat geven en delen belangrijke gebaren zijn. Iets afgeven, iets loslaten is voor de meesten onder ons bijzonder moeilijk. Als we het niet meer nodig hebben, als we kunnen geven uit overvloed, zodat we het niet of niet te hard voelen, geven we gemakkelijk, met een glimlach zelfs…
Er is ook vaak een spanning tussen ‘iets’ geven en ‘veel’ geven. Je kan ook ‘te veel’ geven. Dan beledig je de ontvanger. Soms is geven een klein gebaar. Op andere momenten geef je als het ware een rib uit je lijf. Met offeren ligt het veel moeilijker. Het is een woord dat we bijna alleen nog maar in negatieve zin in de mond nemen: zij heeft alles moeten opofferen voor haar kind. In het Engels en het Frans hebben deze woorden nog altijd de oorspronkelijke betekenis: iets schenken of geven. Heeft God onze gaven dan nodig? Allicht niet. Toch is het in bijna alle religieuze tradities de gewoonte dat mensen dingen of geld offeren. Dat heeft, zeker in onze kerk, al van oudsher een dubbele functie: de gaven van de mensen bij het vieren van de eucharistie dienden in de eerste plaats om voor brood en wijn te zorgen voor de viering zelf. Maar men bracht ook nog allerlei andere dingen mee. Die werden na de viering uitgedeeld aan de armen. Ook vandaag zijn uw gaven in de eucharistievieringen nog voor deze twee doelen: het voorzien in wat er nodig is voor de viering van de sacramenten en de zorg voor de kerk, maar ook een bijdrage in de zorg voor de armen en noodlijdenden.
De lezingen van deze zondag nodigen ons uit om eens stil te staan bij hoe we omgaan met geven, maar ook hoe we geven beleven in onze relatie met God. De twee weduwen in de beide lezingen roepen ons op om dieper stil te staan bij wat geven, en vooral geven aan God, in ons leven betekent.

Pastoor John van der Laer

Wij vragen uw gebed voor:
Nelly van Bavel- van Dortmont, die is overleden en van wie vrijdag, 9 november, afscheid is genomen.


Wij willen bidden voor alle overledenen:

Vrijdag 09 nov. 15.30 uur Hoge Veer                      Gebeds-Communieviering

Zaterdag 10 nov. 19.00 uur Kerk                                 Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Laer
Koor:
Cantica
Jacques Weterings, Marja van Iersel-Weterings, Overleden familieleden van Helvoort en Hellings Overleden familieleden Ilmer, Kees Verschuren, Overleden ouders Bayens-Zijlmans en Jacqueline, Overleden ouders van Vessem- van Vugt, Overleden ouders Frans van Eyk en Ria van Eyk- van der Aalst.

Vrijdag 16 nov. 15.30 uur Hoge Veer                      Eucharistieviering
Wim van der Pluijm.

Zondag 18 nov. 10.30 uur Kerk Hank                        St. Elisabethdag
Voorgangers: Team Koor: Hank Eucharistieviering
Overleden familieleden van Helvoort en Hellings, Overleden familieleden Ilmer.
MEDEDELINGEN

Begraven door de eeuwen heen.

Op 2 november gedenkt de katholieke kerk alle gestorvenen. Op de begraafplaatsen is het dan een komen en gaan van mensen er worden graven schoongemaakt en opgesierd met bloemen.
In de loop van de geschiedenis zijn overleden mensen op verschillende manieren begraven of gecremeerd. Ook het denken over de dood en de omgang met overledenen is in de loop van de tijd veranderd.
Hierover gaat de presentatie: Begraven door de eeuwen heen.

Datum: 14 november 2018
Plaats: Parochiezaaltje naast de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Hank
Aanvang: 14.00 tot ca 15.30 uur
Inleider: Pastor Kees Waas